Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình tuyên truyền về việc sử dụng các tiện ích đang có trên ứng dụng VNeID

In

Sử dụng tài khoản VNeID hoặc quét mã QR để đăng ký, đăng nhập thực hiện dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích khác trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Ngày 19/02/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành Công văn số 09/UBND-PVHCC về việc tuyên truyền, tập huấn sử dụng ứng dụng VNeID, với 16 dịch vụ tiện ích ứng theo từng tài khoản định danh điện tử mức độ 1 hoặc mức độ 2. Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 227/SGDĐT-VP ngày 21/02/2024, triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên (đủ 14 tuổi trở lên) trong toàn ngành bằng các hình thức: tuyên truyền trong các buổi hội thảo, tập huấn, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, Fanpage, …

Để sử dụng các tiện ích đang có trên ứng dụng VNeID, mỗi cá nhân cần đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1 hoặc mức độ 2, với mỗi mức độ tài khoản định danh điện tử ứng dụng VNeID sẽ có các dịch vụ, tiện ích tương ứng.

Đối với tài khoản định danh điện tử mức 1 sẽ có 09 dịch vụ tiện ích:

1. Tích hợp thông tin các nhân từ cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư;

2. Đăng nhập (SSO) và sử dụng các Dịch vụ công trực tuyến

3. Thực hiện thông báo lưu trú;

4. Phản ánh kiến nghị về an ninh trật tự;

5. Nhận thông báo giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công liên thông về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi; dịch vụ liên thông đăng ký khai tử xóa đăn ký thường trú,trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng; nhận cảnh báo, hết hạn thẻ căn cước công dân gắn chíp; thông báo chúc mừng sinh nhật;

6. Cập nhật các thông tin, tin tức, cảnh báo thủ đoạn tội phạm;

7. Chia sẻ dữ liệu công dân thông qua việc xuất trình thông tin được tích hợp trực tiếp trên VNeID; thông qua mã QR căn cước; thông qua mã QR định danh

8. Đổi số điện thoại trực tuyến;

9. Xác thực khi đổi thiết bị đăng nhập

Đối với tài khoản định danh điện tử mức 2 sẽ có 16 dịch vụ tiện ích, bao gồm 09 dịch vụ tiện ích mức 1 và 07 tiện ích:

10. Thông tin cư trú (hộ khẩu onlne);

11. Tích hợp thông tin thẻ căn cước công dân gắn chíp mới nhất và lịch sử thẻ căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân;

12. Tích hợp thông tin người phụ thuộc (con dưới 14 tuổi hoặc người giám hộ) được xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

13. Tích hợp thông tin giấy phép lái xe, đăng ký xe;

14. Tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế;

15. Tích hợp thông tin quá trình tham gia bảo hiểm xã hội;

16. Tích hợp thông tin lịch sử khám chữa bệnh (Sổ sức khỏe điện tử).

Việc sử dụng ứng dụng VNeID tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến cũng như giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo, thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền… Hiệu quả của việc sử dụng ứng dụng VNeID góp phần tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức, cá nhân có thể tải Tài liệu hướng dẫn sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNeID theo 02 cách:

Cách 1: Truy cập tại hướng dẫn: https://vneid.gov.vn/huongdan/HDSD_VNeID.pdf

Cách 2: Sử dụng chức năng quét QR trên thiết bị di động.

Tạ Thị Thu Hà - Sở GD&ĐT

Thẻ tag: hanhchinhcong.gov.vn

Tin đã đăng