DANH MỤC THƯ VIỆN ẢNH

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phối hợp UBND huyện Nho Quan tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ Bộ phận Một cửa các cấp Xem thêm
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phối hợp UBND huyện Gia Viễn tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ Bộ phận Một cửa các cấp Xem thêm
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phối hợp UBND huyện Kim Sơn tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ Bộ phận Một cửa các cấp Xem thêm
Trung tâm Phục vụ hành chính công kỷ niệm 03 năm ngày thành lập 12/10/2020 - 12/10/2023 Xem thêm
(Ngày 07/4/2021) Hình ảnh Đoàn công tác UBND huyện Yên Mô tham quan, học tập kinh nghiệm tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình Xem thêm
Hình ảnh công dân đến tra cứu và đăng ký làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Xem thêm
Hình ảnh Đoàn công tác UBND huyện Nho Quan tham quan, học tập kinh nghiệm tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Ninh Bình Xem thêm
Ảnh lãnh đạo tặng hoa và quà cho cán bộ nữ làm việc tại Trung tâm nhân các ngày kỷ niệm Xem thêm
Hình ảnh tổ chức Lễ Khai trương và hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình Xem thêm
Sinh hoạt dưới cờ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình tháng 11 Xem thêm