STT Số ký hiệu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 TTTT TTPVHCC 06/04/2024 Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Ninh Bình
2 982/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 23/11/2023 Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chínhthuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình
3 13 /2023/TT-BNV Bộ Nội vụ 13/09/2023 Thông tư hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử
4 933/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 08/08/2023 Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
5 783/QĐ-UBND UBND 05/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình năm 2022
6 KHĐT Sở Kế hoạch và Đầu tư 20/08/2022 Thông báo v/v Hỗ trợ lập hồ sơ miễn phí các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
7 692/QĐ-BĐNB Bưu điện tỉnh Ninh Bình 25/06/2021 V/v điều chỉnh giá cước dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI phạm vi nội tỉnh
8 Phụ lục Bảo hiểm XHVN 07/06/2021 Phụ lục
9 941/CAT-ANĐNg Công an tỉnh Ninh Bình 21/05/2021 Về việc phối hợp tuyên truyền Thư ngỏ "toàn dân tham gia tố giác, cung cấp thông tin về người nhập cảnh trái phép và các vi phạm về phòng, chống Covid-19"
10 01-NQ/TU Tỉnh ủy Ninh Bình 20/04/2021 Về việc xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030