STT Số ký hiệu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 08/BC-PVHCC Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình 10/05/2024 Báo cáo Tình hình, kết quả hoạt động tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 của TTPVHCC
2 43/QĐ-PVHCC Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình 17/04/2024 Báo cáo Tình hình, kết quả hoạt động quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024
3 04/BC-PVHCC Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình 18/03/2024 Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3
4 09/BC-PVHCC Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình 18/01/2024 Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
5 35/ BC-PVHCC Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình 12/12/2023 Tình hình, kết quả hoạt động tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12
6 30/BC-PVHCC Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình 13/11/2023 BÁO CÁO Tình hình, kết quả hoạt động tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11
7 111/BC-PVHCC Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình 10/10/2023 Báo cáo Tình hình, kết quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công quý III, năm 2023
8 23/BC-PVHCC Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình 18/09/2023 BÁO CÁO Tình hình, kết quả hoạt động tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9
9 2458/STNMT-VP Sở Tài nguyên và Môi trường 14/09/2023 Công văn về việc tổ chức triển khai thực hiện Đơn giá dịch vụ công thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
10 22/TB-PVHCC Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình 12/09/2023 Thông báo thực hiện thí điểm “một số dịch vụ không tiếp nhận bản giấy, một số ngày không tiếp nhận bản giấy” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình