STT Số ký hiệu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 836/BHXH-VP Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình 28/06/2024 V/v niêm yết công khai và triển khai thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông
2 296/QĐ-VPCP Văn phòng Chính phủ 12/06/2024 Quyết định Về việc công bố 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất
3 08/BC-PVHCC Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình 10/05/2024 Báo cáo Tình hình, kết quả hoạt động tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 của TTPVHCC
4 43/QĐ-PVHCC Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình 17/04/2024 Báo cáo Tình hình, kết quả hoạt động quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024
5 04/BC-PVHCC Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình 18/03/2024 Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3
6 09/BC-PVHCC Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình 18/01/2024 Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
7 35/ BC-PVHCC Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình 12/12/2023 Tình hình, kết quả hoạt động tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12
8 30/BC-PVHCC Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình 13/11/2023 BÁO CÁO Tình hình, kết quả hoạt động tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11
9 111/BC-PVHCC Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình 10/10/2023 Báo cáo Tình hình, kết quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công quý III, năm 2023
10 23/BC-PVHCC Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình 18/09/2023 BÁO CÁO Tình hình, kết quả hoạt động tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9