STT Số ký hiệu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 2458/STNMT-VP Sở Tài nguyên và Môi trường 14/09/2023 Công văn về việc tổ chức triển khai thực hiện Đơn giá dịch vụ công thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
2 22/TB-PVHCC Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình 12/09/2023 Thông báo thực hiện thí điểm “một số dịch vụ không tiếp nhận bản giấy, một số ngày không tiếp nhận bản giấy” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình
3 299/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 03/08/2023 Thông báo Kết luận hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ
4 44/BC-PVHCC Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình 17/07/2023 Báo cáo Tình hình, kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023
5 14/2023/TT-BKHCN Bộ Khoa học và Công nghệ 13/07/2023 Thông tư ban hành biểu mẫu hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính quy định tại một số điều của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ 
6 23/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ 09/07/2023 Chỉ thị về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp
7 1758/KHĐT-ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư 06/07/2023 V/v hướng dẫn thủ tục đăng ký doanh nghiệp bằng phương thức trực tuyến (mạng điện tử)
8 44/2023/TT-BTC Bộ Tài chính 01/07/2023 Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
9 238/TB-VPCP Văn phòng chính phủ 26/06/2023 Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại hội nghị giao ban với các Bộ, ngành về tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giao đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
10 12/BC-PVHCC Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình 13/06/2023 Báo cáo Tình hình, kết quả hoạt động tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6