STT Số ký hiệu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 698/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 30/08/2023 Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
2 693/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 24/08/2023 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm, hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình
3 933/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 24/08/2023 Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
4 690/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 23/08/2023 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường sắt, đường bộ, đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình
5 676/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 21/08/2023 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính quy định tại Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 của Bộ Y tế, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định chi tiết xác định mức độ khuyết tật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
6 654/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 21/08/2023 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực quản l ý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
7 675/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 21/08/2023 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước và lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
8 674/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 21/08/2023 Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh NB
9 661/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 15/08/2023 Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình
10 659/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 15/08/2023 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình