Chuẩn hóa quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền  giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã  trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Xem thêm
Chuẩn hóa danh mục, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương bình và Xã hội Xem thêm
Ninh Bình tổ chức các cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về  định danh, xác thực điện tử, dịch vụ công trực tuyến và Luật Căn cước phục vụ chuyển đổi số, Đề án 06 trên địa bàn tỉnh năm 2024 Xem thêm
UBND tỉnh Ninh Bình công bố danh mục thủ tục hành chính  sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Xem thêm
Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình tiếp tục hoàn thiện quy trình nội bộ  giải quyết thủ tục hành chính ngành Nội vụ Xem thêm
Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ tháng 5 năm 2024  tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình Xem thêm
Một số nội dung trong tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính   Xem thêm
Danh mục 09 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong  lĩnh vực Xuất Bản, In và Phát hành có hiệu lực từ ngày 01/5/2024 Xem thêm