Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình Xem thêm
UBND tỉnh Ninh Bình công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp Xem thêm
Kết quả đánh giá theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong quý II năm 2024 Xem thêm
Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình Xem thêm
Ninh Bình triển khai cấp Phiếu lý lịch tư pháp thông qua Ứng dụng định danh điện tử VNeID trên địa bàn tỉnh      Xem thêm
Ninh Bình triển khai Nghị định số 69/2024/NĐ-CP của Chính phủ  quy định về định danh và xác thực điện tử Xem thêm
Sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID trên Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp  Xem thêm
Kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh Ninh Bình  06 tháng đầu năm 2024         Xem thêm
Hội nghị tập huấn quy trình giải quyết liên thông 2 nhóm thủ tục hành chính liên quan đến Đăng ký khai sinh và Đăng ký khai tử Xem thêm