Kết quả đánh giá theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong quý II năm 2024 Xem thêm
Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình Xem thêm
Ninh Bình triển khai cấp Phiếu lý lịch tư pháp thông qua Ứng dụng định danh điện tử VNeID trên địa bàn tỉnh      Xem thêm
Ninh Bình triển khai Nghị định số 69/2024/NĐ-CP của Chính phủ  quy định về định danh và xác thực điện tử Xem thêm
Sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID trên Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp  Xem thêm
Kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh Ninh Bình  06 tháng đầu năm 2024         Xem thêm
Hội nghị tập huấn quy trình giải quyết liên thông 2 nhóm thủ tục hành chính liên quan đến Đăng ký khai sinh và Đăng ký khai tử Xem thêm
Những lưu ý khi thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông  trên ứng dụng VNeID từ ngày 01/7/2024 Xem thêm
Quy định mới về biểu mẫu và mẫu số lý lịch tư pháp tại Thông tư số 06/2024/TT-BTP ngày 19/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Xem thêm