5 nhóm chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trên môi trường điện tử Xem thêm
Hơn 97,3% dịch vụ công đủ điều kiện đã được cung cấp dưới hình thức DVCTT mức độ 4 Xem thêm
Hướng dẫn sử dụng bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính  Xem thêm
Ninh Bình đã chi trả trên 393 triệu đồng cho hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 Xem thêm
Dịch vụ công trực tuyến mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp Xem thêm
Tháng 5/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận gần 50% hồ sơ trực tuyến Xem thêm
Trung tâm Phục vụ hành chính công sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 6/2022 Xem thêm
Ninh Bình là một trong 3 tỉnh đầu tiên hoàn thành việc kết nối dữ liệu dân cư trong cả nước Xem thêm
Từ ngày 27/5, Cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử tỉnh Ninh Bình đã được kết nối chính thức với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Xem thêm
Ninh Bình: Khẩn trương thực hiện cung cấp những dịch vụ công trực tuyến trên Cổng DVCQG Xem thêm