Yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ, công chức chậm trễ, gây phiền hà trong  tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính Xem thêm
Năm 2023, Sở Nội vụ phấn đấu 60% hồ sơ được tiếp dưới hình thức trực tuyến Xem thêm
Ninh Bình: Phê duyệt 2 Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Xem thêm
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06 Xem thêm
Nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp Dịch vụ công trực tuyến  năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Xem thêm
Tháng 4 năm 2023, tiếp đón trên 6.000 lượt công dân đến làm TTHC tại Trung tâm Xem thêm
Năm 2023: 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình Xem thêm
Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của công tác cải cách  thủ tục hành chính thời gian tới Xem thêm
Một số chỉ tiêu cụ thể các bộ, ngành, địa phương phấn đấu hoàn thành trong năm 2023 về cải cách thủ tục hành chính Xem thêm