Thông tin chi tiết văn bản
Số ký hiệu 01-NQ/TU
Ngày ban hành 20/04/2021
Loại văn bản Văn bản khác
Tiêu đề Về việc xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lĩnh vực
Số ký hiệu 01-NQ/TU
Đơn vị ban hành Tỉnh ủy Ninh Bình
Trích yếu Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Tải về