Thông tin chi tiết văn bản
Số ký hiệu 468/QĐ-TTg
Ngày ban hành 27/03/2021
Loại văn bản Văn bản khác
Tiêu đề Về việc phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Lĩnh vực
Số ký hiệu 468/QĐ-TTg
Đơn vị ban hành Chính phủ
Trích yếu Quyết định phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Tải về