Thông tin chi tiết văn bản
Số ký hiệu 22/TB-PVHCC
Ngày ban hành 12/09/2023
Loại văn bản Văn bản hành chính
Tiêu đề Thông báo thực hiện thí điểm “một số dịch vụ không tiếp nhận bản giấy, một số ngày không tiếp nhận bản giấy” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình
Lĩnh vực
Số ký hiệu 22/TB-PVHCC
Đơn vị ban hành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình
Trích yếu Thông báo Thực hiện thí điểm “một số dịch vụ không tiếp nhận bản giấy, một số ngày không tiếp nhận bản giấy” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình
Tải về