Thông tin chi tiết văn bản
Số ký hiệu 299/TB-VPCP
Ngày ban hành 03/08/2023
Loại văn bản Văn bản hành chính
Tiêu đề Thông báo Kết luận hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ
Lĩnh vực
Số ký hiệu 299/TB-VPCP
Đơn vị ban hành Văn phòng Chính phủ
Trích yếu Thông báo Kết luận hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ
Tải về