Thông tin chi tiết văn bản
Số ký hiệu 431/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/05/2024
Loại văn bản Quyết định công bố TTHC
Tiêu đề Quyết định Về việc công bố chuẩn hoá Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lĩnh vực
Số ký hiệu 431/QĐ-UBND
Đơn vị ban hành UBND tỉnh Ninh Bình
Trích yếu Quyết định Về việc công bố chuẩn hoá Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Tải về