Thông tin chi tiết văn bản
Số ký hiệu 132/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2024
Loại văn bản Quyết định công bố TTHC
Tiêu đề QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành năm 2024
Lĩnh vực
Số ký hiệu 132/QĐ-UBND
Đơn vị ban hành UBND tỉnh Ninh Bình
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành năm 2024
Tải về