Thông tin chi tiết văn bản
Số ký hiệu 430/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/05/2024
Loại văn bản Quyết định công bố TTHC
Tiêu đề Quyết định Phê duyệt chuẩn hóa Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lĩnh vực
Số ký hiệu 430/QĐ-UBND
Đơn vị ban hành UBND tỉnh Ninh Bình
Trích yếu Quyết định Phê duyệt chuẩn hóa Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Tải về