Thông tin chi tiết văn bản
Số ký hiệu 133/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2024
Loại văn bản Quyết định công bố TTHC
Tiêu đề QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2023
Lĩnh vực
Số ký hiệu 133/QĐ-UBND
Đơn vị ban hành UBND tỉnh Ninh Bình
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2023
Tải về