Thông tin chi tiết văn bản
Số ký hiệu 53/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/01/2024
Loại văn bản Quyết định công bố TTHC
Tiêu đề Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện trên địa tỉnh Ninh Bình
Lĩnh vực
Số ký hiệu 53/QĐ-UBND
Đơn vị ban hành UBND tỉnh Ninh Bình
Trích yếu Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện trên địa tỉnh Ninh Bình
Tải về