Thông tin chi tiết văn bản
Số ký hiệu 52/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/01/2024
Loại văn bản Quyết định công bố TTHC
Tiêu đề Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lĩnh vực
Số ký hiệu 52/QĐ-UBND
Đơn vị ban hành UBND tỉnh Ninh Bình
Trích yếu Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Tải về