Thông tin chi tiết văn bản
Số ký hiệu 123/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/01/2024
Loại văn bản Quyết định công bố TTHC
Tiêu đề QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Viên chức, lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lĩnh vực
Số ký hiệu 123/QĐ-UBND
Đơn vị ban hành UBND tỉnh Ninh Bình
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Viên chức, lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Tải về