Thông tin chi tiết văn bản
Số ký hiệu 136/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/01/2024
Loại văn bản Quyết định công bố TTHC
Tiêu đề QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ, đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình
Lĩnh vực
Số ký hiệu 136/QĐ-UBND
Đơn vị ban hành UBND tỉnh Ninh Bình
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ, đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình
Tải về