Thông tin chi tiết văn bản
Số ký hiệu 137/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/01/2024
Loại văn bản Quyết định công bố TTHC
Tiêu đề QUYẾT ĐỊNH Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hoá thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lĩnh vực
Số ký hiệu 137/QĐ-UBND
Đơn vị ban hành UBND tỉnh Ninh Bình
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hoá thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Tải về