Thông tin chi tiết văn bản
Số ký hiệu 42/2022/NĐ-CP
Ngày ban hành 24/06/2022
Loại văn bản Văn bản quy phạm pháp luật
Tiêu đề Nghị định quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nha nước trên môi trường mạng
Lĩnh vực
Số ký hiệu 42/2022/NĐ-CP
Đơn vị ban hành Chính phủ
Trích yếu Nghị định quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nha nước trên môi trường mạng
Tải về