Thông tin chi tiết văn bản
Số ký hiệu 08/BC-PVHCC
Ngày ban hành 10/05/2024
Loại văn bản Văn bản hành chính
Tiêu đề Báo cáo Tình hình, kết quả hoạt động tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 của TTPVHCC
Lĩnh vực
Số ký hiệu 08/BC-PVHCC
Đơn vị ban hành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình
Trích yếu Báo cáo Tình hình, kết quả hoạt động tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5
Tải về