Thông tin chi tiết văn bản
Số ký hiệu 30/BC-PVHCC
Ngày ban hành 13/11/2023
Loại văn bản Văn bản hành chính
Tiêu đề BÁO CÁO Tình hình, kết quả hoạt động tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11
Lĩnh vực
Số ký hiệu 30/BC-PVHCC
Đơn vị ban hành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình
Trích yếu BÁO CÁO Tình hình, kết quả hoạt động tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11
Tải về