Thông tin chi tiết văn bản
Số ký hiệu 43/QĐ-PVHCC
Ngày ban hành 17/04/2024
Loại văn bản Văn bản hành chính
Tiêu đề Báo cáo Tình hình, kết quả hoạt động quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024
Lĩnh vực
Số ký hiệu 43/QĐ-PVHCC
Đơn vị ban hành Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình
Trích yếu BÁO CÁO Tình hình, kết quả hoạt động quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024
Tải về