Thông tin chi tiết văn bản
Số ký hiệu 111/BC-PVHCC
Ngày ban hành 10/10/2023
Loại văn bản Văn bản hành chính
Tiêu đề Báo cáo Tình hình, kết quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công quý III, năm 2023
Lĩnh vực
Số ký hiệu 111/BC-PVHCC
Đơn vị ban hành Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình
Trích yếu Báo cáo Tình hình, kết quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công quý III, năm 2023
Tải về