Thông tin chi tiết văn bản
Số ký hiệu 09/BC-PVHCC
Ngày ban hành 18/01/2024
Loại văn bản Văn bản hành chính
Tiêu đề Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Lĩnh vực
Số ký hiệu 09/BC-PVHCC
Đơn vị ban hành Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình
Trích yếu Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Tải về