Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phối hợp UBND huyện Gia Viễn tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ Bộ phận Một cửa các cấp

In

Tin đã đăng