Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ tháng 3 năm 2024

In

Sáng ngày 04/3/2024, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ tháng 3 năm 2024 cùng với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm.

Sau nghi thức chào cờ, cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ đã kể câu chuyện về Bác Hồ (được trích từ lời kể bà Hà Thị Quế, Nguyên Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) với tựa đề: “Cán bộ nữ phải tự học tập nâng cao trình độ”.

Qua câu chuyện chúng ta thấy, Bác luôn quan tâm, động viên phụ nữ phải nâng cao tinh thần làm chủ, cố gắng học tập và phấn đấu; phải xoá bỏ tư tưởng bảo thủ, tự ti; phải có chí khí tự lập, tự cường; phải nỗ lực vượt qua định kiến giới, vượt lên chính mình để “tự giải phóng cho mình”. Đồng thời, không ngừng học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt và làm tròn bổn phận của người mẹ, người vợ trong gia đình để trở thành người phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, Phụ nữ Việt Nam đã có những cống hiến, đóng góp to lớn, góp phần xây dựng và bảo vệ non sông gấm vóc của Tổ quốc, tạo dựng nên truyền thống vẻ vang: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”. Trong thời kỳ đổi mới, phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò, vị thế quan trọng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, luôn có ý thức giữ gìn, phát huy truyền thống của dân tộc, chăm lo, vun đắp hạnh phúc gia đình, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng đảng vệ thống chính trị vững mạnh.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2020, được đánh giá là bước tiến quan trọng trong hoạt động cải cách thủ tục hành chính, tạo nên sự đổi mới về nội dung và phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước với người dân và doanh nghiệp, hướng tới xây dựng một nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kiến tạo và phục vụ. Vì thế, việc học tập và làm theo lời Bác bằng những hành động và việc làm thiết thực, tập thể cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm quyết tâm cùng nhau phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, cộng đồng trách nhiệm, thường xuyên trau dồi kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, tích cực, chủ động, phát huy tinh thần sáng tạo thi đua hoàn thành tốt các yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức luôn gương mẫu và thực hiện nghiêm túc các quy định, chuẩn mực về đạo đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên; về lề lối, tác phong công tác trong giao tiếp, ứng xử và giải quyết công việc với Nhân dân; thực hiện tốt "Nụ cười công sở”, tiếp đón niềm nở, giải thích, hướng dẫn tận tình cho người dân và tổ chức trong giải quyết TTHC, nhằm thực hiện tốt Chủ đề công tác năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”.
Đặc biệt, là đối với cán bộ nữ làm việc tại Trung tâm cùng với thiên chức - làm vợ và làm mẹ. Trong hoạt động hàng ngày, cán bộ nữ vừa phải làm tròn vai trò của người công chức - là công bộc của dân, vừa phải làm tròn bổn phận của người mẹ, người vợ; thời gian bị chi phối, ảnh hưởng nhất định đến công việc được phân công. Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ nữ phải không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, năng lực công tác, tích cực, chủ động, sáng tạo để đảm đương được công việc xã hội cũng như kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, duy trì được mối quan hệ gia đình bền chặt, xây dựng tổ ấm hạnh phúc. 

Cũng tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phạm Ngọc Phong, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các chị em phụ nữ làm việc tại Trung tâm nhân ngày Liên hợp quốc vì Nữ quyền và Hòa bình quốc tế (hay còn gọi là Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3), đồng thời đánh giá khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm trong tháng 02 năm 2024 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2024./.

Lê Công Bình
 

Thẻ tag: hanhchinhcong.gov.vn

Tin đã đăng