Tỉnh Ninh Bình triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2024

In

Nhằm tạo kênh thông tin tin cậy, minh bạch để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến khách quan, hiệu quả, xây dựng và nâng cao chất lượng điều hành kinh tế - xã hội của chính quyền địa phương và của các sở, ban, ngành trong tỉnh; làm cơ sở để nghiên cứu đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác điều hành của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND tỉnh Ninh Bình tiếp tục triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024.

Sau ba năm triển khai thực hiện (từ năm 2021), đến nay Bộ chỉ số DDCI đã khẳng định được tính hiệu quả, phù hợp với thực tiễn môi trường kinh doanh của tỉnh, được doanh nghiệp đồng thuận, ủng hộ và tích cực tham gia thực hiện khảo sát. 

Năm 2024, Bộ chỉ số DDCI tiếp tục tập trung vào 09 chỉ số thành phần gồm: (1) tính minh bạch và tiếp cận thông tin; (2) tính năng động và tiên phong; (3) chi phí thời gian; (4) chi phí không chính thức; (5) cạnh tranh bình đẳng; (6) chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; (7) thiết chế pháp lý và an ninh trật tự; (8) vai trò của người đứng đầu; (9) quản trị điện tử. Riêng khối địa phương sẽ đánh giá thêm chỉ số (10) khả năng tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất. 

Bộ chỉ số DDCI năm nay tiếp tục đánh giá tại 23 đơn vị sở, ban, ngành của tỉnh và 08 huyện, thành phố. Nhà thầu được lựa chọn sẽ tiến hành khảo sát, phân tích thông tin, số liệu khoảng 3.100 doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, hợp tác xã đang hoạt động, sản xuất kinh doanh, triển khai đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, trong đó có 800 doanh nghiệp đánh giá khối địa phương (mỗi doanh nghiệp chỉ đánh giá 01 địa phương nơi đặt trụ sở chính hoặc địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn khảo sát) và 2.300 doanh nghiệp đánh giá khối sở, ban, ngành (theo hình thức mỗi doanh nghiệp tham gia khảo sát sẽ đánh giá 01 sở, ban, ngành trực tiếp và 01 phiếu đánh giá thêm 01 sở, ban, ngành có liên hệ giải quyết thủ tục hành chính hoặc có hiểu biết nhất).

Việc lựa chọn tiến hành điều tra, khảo sát bằng 03 phương pháp: (1) khảo sát phỏng vấn trực tiếp tại doanh nghiệp hoặc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công/Bộ phận một cửa cấp huyện, thành phố (với 25% số phiếu phát ra); (2) khảo sát bằng thư tín qua đường bưu điện (với 25% tổng số phiếu phát ra); (3) khảo sát trực tuyến qua mẫu Phiếu Google Forms, phiếu sẽ được biên tập và được gửi đến doanh nghiệp qua địa chỉ email (với 50% tổng số phiếu phát ra).

Với việc triển khai Bộ chỉ số DDCI của tỉnh (có sự tương đồng với Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI) một cách nghiêm túc đã góp phần quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh trong việc xây dựng bộ máy năng động, hoạt động hiệu lực hiệu quả, góp phần quan trọng để Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Ninh Bình được cải thiện đáng kể qua từng năm (năm 2023 tỉnh xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố, tăng 25 bậc so với năm 2022 (xếp thứ 44/63 tỉnh, thành phố) và tăng 39 bậc so với năm 2021 (xếp thứ 58/63 tỉnh, thành phố).

Có thể nói việc triển khai đồng bộ Bộ chỉ số DDCI và Chỉ số PCI đã tạo ra mục tiêu kép, một mặt trao quyền cho cộng đồng doanh nghiệp đánh giá đa chiều và thực thi vai trò giám sát các hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh; mặt khác, đặt chính quyền các cấp vào tâm thế phải lắng nghe, tiếp thu để xây dựng bộ máy năng động, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tiến hành cải cách và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp. Vì vậy, các sở, ban, ngành và các địa phương cần tiếp tục nêu cao hơn nữa tinh thần chia sẻ, đồng hành, hỗ trợ để các doanh nghiệp có môi trường kinh doanh thuận lợi, tạo điều kiện tối đa nhất để phát triển kinh tế, góp phần đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế xã hội theo mục tiêu đã đề ra cho từng năm và cho cả giai đoạn 2020 - 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII./.

Lê Công Bình
 

Thẻ tag: hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn

Tin đã đăng