Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ tháng 4 năm 2024

In

Sáng ngày 01/4/2024, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình (Trung tâm) tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần. 

Buổi sinh hoạt chính trị có sự tham dự của đồng chí Phạm Ngọc Phong, Bí thư Chi bộ - Phó Giám đốc Trung tâm cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc các sở, ban, ngành làm việc tại Trung tâm. 

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Đàm Thị Thanh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ đã kể câu truyện “Học tập để trở thành người Cộng sản”, trích trong cuốn 128 câu chuyện kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xuất bản năm 2018.

Thông qua câu chuyện, chúng ta nhận thấy tinh thần tự học, lấy tự học làm cốt, làm phương thức chủ yếu để Bác nâng cao trình độ mọi mặt của bản thân trở thành người cộng sản, người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất.
Câu chuyện đặc biệt có ý nghĩa trong thời kỳ đất nước hội nhập kinh tế quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ như hiện nay. Sự phát triển đột phá của khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ số đã tác động và làm thay đổi sâu sắc mọi lĩnh vực kinh tế, đời sống văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Mỗi cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên không thể thiếu trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, phụng sự đất nước, phục vụ Nhân dân, để trở thành người cộng sản. Chính vì thế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm càng phải đi đầu trong việc tự học, học ngoại ngữ, công nghệ thông tin nhằm đáp ứng được yêu cầu tiên phong trong nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phạm Ngọc Phong cũng đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm trong tháng 3 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2024. Đồng chí nhấn mạnh cán bộ công chức, viên chức, người lao động tiếp tục nâng cao tinh thần, thái độ làm việc, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ được duy trì và là nét đẹp văn hóa tại Trung tâm. Thông qua các câu chuyện nhỏ về Bác, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm ngày một thấm nhuần và nhận thức sâu sắc hơn nữa về việc học tập và làm theo tấm gương của Bác, phấn đấu để trở thành người Cộng sản phục vụ vì Nhân dân.

Đàm Thị Thanh – Sở Khoa học và Công nghệ

Thẻ tag: hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn

Tin đã đăng