Ninh Bình triển khai các hoạt động hưởng ứng  chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024

In

Giờ Trái đất năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 01 giờ, từ 20h30 đến 21h30 thứ Bảy, ngày 23 tháng 3 với thông điệp “Tiết kiệm điện - Thành thói quen”.

Chương trình Giờ Trái đất được tổ chức thường niên vào tối ngày thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hằng năm nhằm khuyến khích cộng đồng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. 

Trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, điện tiết kiệm được 56.506.586 kWh trên tổng số 2.487.171.658 kWh điện thương phẩm, đạt tỉ lệ 2,28%; Sản lượng điện tiết kiệm được từ hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 là 16.000 kWh. Trong hai tháng đầu năm 2024, sản lượng điện tiết kiệm được là 9.298.253 kWh trên tổng số 382.718.952 kWh điện thương phẩm, đạt tỉ lệ 2,43%. 

Để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh đồng thời thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/05/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn 2030 (Chỉ thị số 20/CT-TTg) đạt hiệu quả cao nhất; Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 113/UBND-VP3 ngày 29/02/2024. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở: Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình, Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024.
Các hoạt động hưởng ứng Giờ trái đất được triển khai cụ thể: tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Giờ trái đất diễn ra trong tháng 3 nhằm thu hút sự quan tâm của đông đảo các tổ chức, cơ quan và người dân trên địa bàn tỉnh, thành phố tham gia vào chiến dịch; các hoạt động hưởng ứng Giờ trái đất cần lồng ghép với chương trình tiết kiệm điện của cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg; vận động các tổ chức, cơ quan và người dân thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất.

Thông qua các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh giúp truyền thông về thực hiện lối sống xanh, lành mạnh, nâng cao ý thức trách nhiệm người dân, cộng đồng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm duy trì thường xuyên, liên tục thói quen sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm gắn với bảo tồn tài nguyên năng lượng từ sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ, giao thông vận tải, sản xuất nông ngư nghiệp cho đến tiêu thụ tại hộ gia đình nhằm cân bằng giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới mục tiêu chuyển đổi tối đa sang năng lượng tái tạo./.

Lan Hương 
     

 

Thẻ tag: hanhchinhcong.gov.vn

Tin đã đăng