Một số kết quả cung cấp thủ tục hành chính gắn với  dịch vụ công trực tuyến năm 2023 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

In

Với quyết tâm chính trị của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh nhằm khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cùng với đó là quyết tâm tạo bước đột phá trong cải cách hành chính, mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), giảm phiền hà, tăng tính công khai, minh bạch, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hướng tới xây dựng một nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình (Trung tâm) được đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2020. Trung tâm được đầu tư trang bị hiện đại đồng bộ hệ thống từ lấy số, gọi tên, tra cứu thông tin, hỗ trợ công dân, đường truyền cáp quang chuyên dụng phục vụ nhu cầu kết nối, xử lý dữ liệu chuyên ngành như: Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Tư pháp,… đảm bảo phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp đến giao dịch. 100% công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm đều được trang bị, sử dụng máy scan từ khổ A4 đến A0 có kết nối đồng bộ, thao tác tiện lợi để thực hiện số hóa giấy tờ, ký số hồ sơ đầu vào đảm bảo việc tiếp nhận, luân chuyển và trả kết quả hồ sơ TTHC của công dân, tổ chức trên môi trường điện tử. 

Hiện nay, Trung tâm là nơi làm việc, thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động thuộc 23 cơ quan, đơn vị với tổng số 36 nhân sự làm việc trực tiếp; thực hiện tiếp nhận, luân chuyển và trả kết quả đối với 1.409 thủ tục hành chính, trong đó: 1.044 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 365 dịch vụ công trực tuyến một phần; 517 TTHC có quy định phí, lệ phí, phát sinh giao dịch, chiếm 36,7%.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc phiên họp lần thứ 5 năm 2023 của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ, Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định ”Dịch vụ công trực tuyến là chỉ số quan trọng nhất trong xếp hạng Chính phủ điện tử, Chính phủ số của Liên Hợp Quốc”.

Năm 2023, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận so với năm 2022. Cụ thể: 

Năm 2023, Trung tâm tiếp nhận 129.408 hồ sơ tăng 30,97 % so với năm 2022, số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến: 90.005 hồ sơ, đạt tỷ lệ 69,55% (tăng 7,6% so với năm 2022); số hồ sơ trả kết quả trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích là: 31.855 hồ sơ chiếm tỷ lệ 24,73% (tăng 8.358 hồ sơ so với năm 2022); tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá hạn giảm 70% so với năm 2022 (chỉ có 14 hồ sơ quá hạn). Tất cả hồ sơ được tiếp nhận và có thể tra cứu kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi có nhu cầu thực hiện TTHC. 

Đặc biệt trong năm 2023, Trung tâm đã triển khai tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, luân chuyển và trả kết quả thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản lý xuất nhập cảnh, lĩnh vực tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng UBND tỉnh.

Để đạt được kết quả nêu trên, trước tiên là được sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, trong đó Trung tâm đã tập trung triển khai vào các giải pháp chủ yếu, đó là

Thứ nhất: 

- Công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm được lựa chọn đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, có tinh thần trách nhiệm, có năng lực chuyên môn và khi bắt đầu làm việc đều được Trung tâm trao đổi, phổ biến nhằm nắm vững, khai thác, sử dụng thành thạo các ứng dụng, tính năng của hệ thống dùng chung của tỉnh, các phần mềm, trang thiết bị. 

 - 100% công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm được cấp chữ ký số chuyên dụng; được cấp và đồng bộ hoá tài khoản với các quyền tra cứu, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kho dữ liệu điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết của tỉnh khi thực hiện nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ ban đầu; kết hợp với hệ thống trang thiết bị đồng bộ, hiện đại. Đến nay 100% hồ sơ được tiếp nhận số hoá, ký số, luân chuyển trên môi trường điện tử. 

Thứ hai: Ứng dụng tối đa các lợi ích, điều kiện của Đề án 06 và mục tiêu của Chuyển đổi số mang lại như 25 DVC thiết yếu của Đề án 06; Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 28/5/2023 của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp Dịch vụ công trực tuyến năm 2023 trên địa bàn tỉnh, Trung tâm đã chủ động triển khai thực hiện “Thí điểm 14 TTHC không tiếp nhận bản giấy, một số ngày không tiếp nhận bản giấy” theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đến nay, đã mở rộng thành 28 DVC không tiếp nhận bản giấy theo Mô hình số 03 của Kế hoạch phối hợp các mô hình của Đề án 06 giữa UBND tỉnh và Bộ Công an (tỷ lệ số hồ sơ phát sinh trực tuyến của các TTHC nêu trên đạt 96,66%). Trường hợp nếu người dân đến Trung tâm thực hiện dịch vụ công theo hình thức trực tiếp, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị tại Trung tâm vẫn tiếp nhận, hướng dẫn, tạo điều kiện, hỗ trợ người dân trong việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

Thứ ba: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Trung tâm đã phối hợp với Viễn thông Ninh Bình thực hiện thí điểm cung cấp chữ ký số điện tử cá nhân công cộng miễn phí (được miễn phí khi thực hiện TTHC trên môi trường điện tử), đây là một trong những nội dung liên quan đến chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI). Việc làm này đã tạo tiền để triển khai đến toàn bộ Bộ phận Một cửa các cấp và tính thời điểm hiện tại có thể ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc về số lượng chữ ký số công cộng đã được đăng ký trên địa bàn toàn tỉnh.

Thứ tư: Thường xuyên phối hợp với Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị tại Trung tâm tổ chức rà soát và đề xuất công tác tái cấu trúc quy trình nội bộ giải quyết TTHC; tăng cường kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu; ghi nhận các lỗi phát sinh và đề xuất cải tiến đối với các Hệ thống cơ sở dữ liệu, phần mềm chuyên ngành. Nổi bật là đã tích hợp phiếu lý lịch tư pháp chỉ cần thao tác trên 01 hệ thống phần mềm, cải tiến quy trình cung cấp biên lai điện tử khi thanh toán phí, lệ phí tại trung tâm; cung cấp mã QR phục vụ tra cứu tại Phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả…

Thứ năm: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền. Trong năm 2023, Trung tâm đã tiếp, làm việc, cung cấp thông tin với hơn 50 lượt cho các cơ quan, báo đài như Báo Nhân dân, báo Quân đội nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo các ngành, Báo Ninh Bình, Cổng thông tin điện tử tỉnh… Trang thông tin điện tử, facebook, zalo của Trung tâm đã đăng tải trên 230 tin, bài, video và thông báo góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Chủ động khuyến khích, hướng dẫn công dân tham gia trải nghiệm các tiện ích do dịch vụ công trực tuyến mang lại tại Trung tâm, như TTHC cấp phiếu lý lịch tư pháp; cấp, đổi bằng lái xe; cấp lại bằng THPT; thành lập doanh nghiệp,… Đồng thời, Trung tâm đã tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa của 03 huyện Kim Sơn, Nho Quan, Gia Viễn theo các chuyên đề do địa phương lựa chọn, đăng ký, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng liên quan đến dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận Một cửa các cấp; đạt được nhiều hiệu quả thiết thực.

Thứ sáu: Xây dựng niềm tin trong mối quan hệ công tác, thể hiện trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo mối quan hệ hài hoà, đoàn kết, thống nhất trong công tác tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện, cụ thể như: (1) với Sở Kế hoạch và Đầu tư: từ tháng 8/2023, 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại Trung tâm đã được tiếp nhận trực tuyến; từ tháng 10/2023, đã giảm 01 nhân sự của Sở làm việc tại Trung tâm (từ 3 nhân sự còn 2 nhân sự); (2) chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giảm 01 nhân sự từ tháng 10/2023; (3) từ tháng 12/2023, 100% TTHC của Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm, tăng 01 nhân sự, ghi nhận số lượng hồ sơ phát sinh năm 2023 của BHXH tỉnh nhận tại tại Trung tâm tăng hơn 3,5 lần so với năm 2022 (từ 10.325 hồ sơ lên 36.774 hồ sơ), trong đó 85,7% hồ sơ được thực hiện trực tuyến… 

Từ những kết quả đạt được, Trung tâm đã và đang tiếp tục thay đổi mạnh mẽ từ cách thức, phương thức làm việc truyền thống sang cách thức, phương thức làm việc mới dựa trên nền tảng, ứng dụng và dữ liệu số. Có thể nói, Trung tâm đã có được bước tiến đáng kể trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh những kết quả, những việc đã làm được, trong quá trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Trung tâm còn tồn tại những hạn chế cụ thể là:

- Việc kết nối, khai thác dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu dùng chung của các cơ quan nhà nước để tự động điền vào biểu mẫu điện tử, …. đảm bảo chỉ cung cấp thông tin một lần cho cơ quan nhà nước khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến mới chỉ thực hiện được tại một số TTHC như khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cấp phiếu lý lịch tư pháp (Sở Tư pháp); Bảo hiểm xã hội,… 

Bên cạnh đó, theo quy định về Dịch vụ công trực tuyến toàn trình thì mẫu đơn, tờ khai phải đáp ứng quy định về Biểu mẫu điện tử tương tác. Hiện nay mới chỉ có một số dịch vụ công trực tuyến toàn trình như: cấp lại bằng Trung học phổ thông (Sở Giáo dục và Đào tạo), một phần của thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Sở Tư pháp) đáp ứng được điều kiện nên trên, còn lại đang ở trạng thái Biểu mẫu điện tử không tương tác, người dân vẫn phải tải về, đánh máy hoặc viết, ký trên bản giấy và tải lên trên môi trường điện tử đối với tờ khai, biểu mẫu.  

- Theo quy dịnh tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường điện tử: Các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền của cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do các bộ, ngành triển khai cung cấp trên môi trường mạng phải được tích hợp, công bố công khai và đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh. Đến nay, việc đồng bộ thông tin của 03 ngành Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Điện lực trên địa bàn tỉnh mới chỉ đơn thuần là nhập thông tin hồ sơ đầu vào và kết quả đầu ra đối với Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. 

- Việc thanh toán trực tuyến được Cổng Dịch vụ công quốc gia ghi nhận còn thấp; kết quả trực tuyến đầu ra chưa tương xứng với tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đầu vào. 

- Việc kết nối, tích hợp tính năng đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử trên Cổng Dịch vụ công (hoặc ứng dụng điện thoại Công dân số) và Hệ thống thông tin giải quyết của tỉnh khi thực hiện DVC trực tuyến mới bước đầu được triển khai.  

Thời gian tới Trung tâm tiếp tục phối hợp cùng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị tập trung vào một số nhiệm vụ, cụ thể:

- Thường xuyên nâng cao nhận thức, kỹ năng thực hiện DVC trực tuyến cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm; xây dựng các giải pháp cụ thể, thiết thực, khả thi giúp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, thực hiện, nhất là chỉ sử dụng duy nhất tài khoản định danh điện tử khi thực hiện đăng nhập trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin TTHC của tỉnh để thực hiện DVC trực tuyến. 

- Phối hợp cùng các ngành, cơ quan, đơn vị tham mưu việc đề xuất đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống thông tin, hệ thống trang thiết bị máy móc đảm bảo đồng bộ, hiện đại, đáp ứng các yêu cầu về kết nối, chia sẻ dữ liệu theo quy định.

- Đẩy mạnh triển khai các ứng dụng số, từng bước tạo ra sự chuyển đổi từ cách thức, phương thức làm việc truyền thống sang cách thức, phương thức làm việc mới dựa trên các ứng dụng, nền tảng và dữ liệu số; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan: (1) tích hợp, đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ; (2) thiết lập Biểu mẫu điện tử tương tác đối với từng DVC trực tuyến đồng thời thiết kế lại giao diện, trải nghiệm của người dùng trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; (3) tăng tỷ lệ thanh toán trực tuyến thành công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Phạm Ngọc Phong

Thẻ tag: hanhchinhcong.gov.vn

Tin đã đăng