THƯ VIỆN VIDEO

Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục xin cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (đối với trường hợp đã có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia)

Video đã đăng