Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tuyến

In

I. Các bước thực hiện hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử
Bước 1: Chuẩn bị
1. Đăng ký tài khoản đăng nhập Hệ thống (https://dangkykinhdoanh.gov.vn/)
2. Chuẩn bị công cụ ký xác thực:
- Nếu nộp hồ sơ bằng Tài khoản đăng ký kinh doanh, người ký xác thực hồ sơ cần được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh
- Nếu nộp hồ sơ bằng Chữ ký số công cộng, người ký xác thực hồ sơ cần được gán Chữ ký số công cộng vào Tài khoản

Bước 2: Nộp hồ sơ
1. Tạo hồ sơ
2. Nhập thông tin
3. Scan và tải tài liệu đính kèm
4. Chuẩn bị Hồ sơ
5. Ký xác thực và nộp hồ sơ

Bước 3: Nhận kết quả
1. Theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ
2. Sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có)
3. Nhận kết quả


II. Video hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng điện tử
Links video hướng dẫn: 

Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tuyến

Thẻ tag: tthcc

Tin đã đăng