Câu chuyện “Bác Hồ với mùa xuân thành lập Đảng”

In

Sáng ngày 05/02/2024, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (Trung tâm) đã tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần. Dự buổi sinh hoạt chính trị có các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị đang làm việc tại Trung tâm. 

Sau nghi thức chào cờ, các đồng chí cán bộ công chức, viên chức, người lao động được nghe đồng chí Phạm Đức Trưởng - Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Công an tỉnh kể câu chuyện “Bác Hồ với mùa xuân thành lập Đảng”. 

Thông qua ý nghĩa của câu chuyện giúp mỗi công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm nhận thức sâu sắc hơn tư tưởng của Bác. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn luôn gắn bó máu thịt với Nhân dân, tạo nên khối đoàn kết vững chắc để đánh giặc giữ nước và xây dựng nước nhà. Đảng ta luôn coi ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân là nguồn gốc hình thành đường lối đổi mới của Đảng. 

Mừng xuân Giáp Thìn, kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn thể cán bộ làm việc tại Trung tâm lại càng tự hào vì đất nước có một Đảng Cộng sản chân chính, luôn trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tiếp nối niềm tự hào đó, mỗi công chức, viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đổi mới, không ngừng tự học tập, tự nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người dân trong thực hiện các dịch vụ công. 

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phạm Ngọc Phong, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm đã đánh giá khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm trong tháng 01 năm 2024 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2024. Đồng chí cũng nhấn mạnh việc duy trì thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ của công chức, viên chức; tiếp tục nâng cao tinh thần, thái độ làm việc, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần đã trở thành nét văn hóa tại Trung tâm; mang ý nghĩa chính trị sâu sắc. Thông qua các câu chuyện về đạo đức, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm nâng cao nhận thức chính trị, tăng cường học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ để phục vụ tốt hơn nữa cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Thanh Hường - Sở Thông tin và truyền Thông

Thẻ tag: hanhchinhcong.gov.vn

Tin đã đăng