Ảnh lãnh đạo tặng hoa và quà cho cán bộ nữ làm việc tại Trung tâm nhân các ngày kỷ niệm

In

Tin đã đăng