Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện khoảng 155 nghìn hồ sơ trực tuyến, đạt gần 60% Xem thêm
Công văn về việc tổ chức triển khai thực hiện Đơn giá dịch vụ công thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Xem thêm
Thông tư hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử Xem thêm
Quy định nộp lưu hồ sơ thủ tục hành chính điện tử  vào Lưu trữ cơ quan Xem thêm
Thực hiện thí điểm “một số dịch vụ không tiếp nhận bản giấy, một số ngày không tiếp nhận bản giấy” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình Xem thêm
Hướng dẫn công dân tự tra cứu, khai thác “Thông tin cư trú” trên ứng dụng VneID Xem thêm
Thông báo thực hiện thí điểm “một số dịch vụ không tiếp nhận bản giấy, một số ngày không tiếp nhận bản giấy” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình Xem thêm
Quyết định Ban hành Đơn giá dịch vụ công thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Xem thêm
Trung tâm Phục vụ hành chính công tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần và triển khai nhiệm vụ tháng 9/2023 Xem thêm
Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia Xem thêm