Hướng dẫn ký số trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Ninh Bình

Thực hiện số hóa các quy trình điện tử, quy trình xử lý và kết quả giải quyết hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Ninh Bình theo chỉ đạo của Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

 

Trong tài liệu gửi kèm bao gồm:

- Bộ công cụ ký số của Ban cơ yếu

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng dành cho cán bộ quản trị, cán bộ thực hiện giải quyết thủ tục hành chính

 

Đường dẫn các tài liệu liên quan:

Chọn vào đây để tải hướng dẫnĐăng bởi: Quản trị viên - Ngày đăng: 09/11/2022