Hướng dẫn cán bộ cập nhật quy trình thủ tục trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Ninh Bình

Tài liệu hướng dẫn cán bộ quản trị thủ tục của các Cơ quan cập nhật quy trình của thủ tục hành chính

Chọn vào đường dẫn bên dưới để tải:

Tải fileĐăng bởi: Quản trị viên - Ngày đăng: 09/11/2022