CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực
2041 2.001884.000.00.00.H42 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
2042 1.003687.H42 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Bưu chính
2043 1.000969.000.00.00.H42 Sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển Biển và hải đảo
2044 2.000032.H42 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân. Phòng, chống tệ nạn xã hội
2045 1.005452.H42 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
2046 1.004921.H42 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) Thủy sản
2047 1.005400.H42 Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển Biển và hải đảo
2048 1.010826.H42 Sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Người có công
2049 1.010902.H42 Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính. Bưu chính
2050 BCA_TACHHO Tách hộ Đăng ký, quản lý cư trú