CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực
2011 2.001659.000.00.00.H42 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa
2012 2.001659.000.00.00.H42 Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (cấp xã) Đường thủy nội địa
2013 2.001801.000.00.00.H42 Xử lý đơn tại cấp xã Xử lý đơn thư
2014 2.001879.000.00.00.H42 Xử lý đơn thư tại cấp huyện Xử lý đơn thư
2015 1.001601.000.00.00.H42 Ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội
2016 DL-01 1. Cấp điện sinh hoạt DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
2017 DL-07 1. Cấp điện sinh hoạt mới từ lưới điện trung áp DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP (CẤP ĐIỆN ÁP 6KV, 10KV, 22KV, 35KV)
2018 DL-10 1. Thay đổi chủ thể HĐMBĐ DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
2019 DL-16 1. Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
2020 1.009486.000.00.00.H42 1.009486.000.00.00.H42 Biển và hải đảo
2021 DL-08 2. Cấp điện ngoài sinh hoạt mới từ lưới điện trung áp DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP (CẤP ĐIỆN ÁP 6KV, 10KV, 22KV, 35KV)
2022 DL-02 2. Cấp điện sinh hoạt dùng chung công tơ; DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
2023 DL-17 2. Thay đổi công suất sử dụng DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
2024 DL-11 2. Thay đổi thông tin DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
2025 DL-18 3. Cấp điện lại theo khách hàng yêu cầu DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ