CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1350 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1336 DL-08 2. Cấp điện ngoài sinh hoạt trung áp DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP (CẤP ĐIỆN ÁP 6KV, 10KV, 22KV, 35KV)
1337 DL-02 2. Cấp điện sinh hoạt dùng chung công tơ; DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
1338 DL-17 2. Thay đổi công suất sử dụng DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
1339 DL-11 2. Thay đổi thông tin DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
1340 DL-18 3. Cấp điện lại theo khách hàng yêu cầu DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
1341 DL-09 3. Cấp điện mua buôn điện DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP (CẤP ĐIỆN ÁP 6KV, 10KV, 22KV, 35KV)
1342 DL-03 3. Cấp điện sinh hoạt tách công tơ dùng chung DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
1343 DL-12 3. Thay đổi mục đích sử dụng điện DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
1344 DL-04 4. Cấp điện ngoài sinh hoạt công suất < 40kW DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
1345 DL-19* 4. Kiểm tra/kiểm định thiết bị đo đếm DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
1346 DL-13 4. Thay đổi định mức sử dụng điện DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
1347 DL-05 5. Cấp điện ngoài sinh hoạt công suất ≥ 40kW DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
1348 DL-14 5. Gia hạn HĐMBĐ DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
1349 DL-06 6. Cấp điện ngoài sinh hoạt ngắn hạn DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
1350 DL-15 6. Chấm dứt HĐMBĐ DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ