CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1283 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 1.001919.H42 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng Đường bộ
92 1.003650.H42 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Thủy sản
93 2.001765.H42 Cấp giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
94 1.007931.H42 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Bảo vệ thực vật
95 1.004363.H42 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật
96 1.001686.H42 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Thú y
97 1.008128.H42 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn Chăn nuôi
98 2.000637.H42 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
99 1.003901.H42 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Di sản văn hóa
100 1.002399.H42 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Dược phẩm
101 1.004585.H42 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở thay đổi loại hình kinh doanh hoặc phạm vi kinh doanh dược mà có thay đổi điều kiện kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) Dược phẩm
102 1.001106.H42 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Di sản văn hóa
103 1.002758.H42 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Hóa chất
104 1.002396.H42 cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao Thể dục thể thao
105 1.001801.H42 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bắn súng thể thao Thể dục thể thao