CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2095 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
2071 2.002516.H42 Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch Sở Tư pháp Hộ tịch (Tư pháp)
2072 1.008922.H42 Bổ nhiệm Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại
2073 1.000564.H42 Xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật Sở Văn hóa Thể thao Bản quyền tác giả
2074 1.000871.H42 Xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật Sở Văn hóa Thể thao Bản quyền tác giả
2075 1.001108.H42 Xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú Sở Văn hóa Thể thao Bản quyền tác giả
2076 1.001082 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam Sở Văn hóa Thể thao Bản quyền tác giả
2077 1.001091 Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam Sở Văn hóa Thể thao Bản quyền tác giả
2078 1.006412.H42 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam Sở Văn hóa Thể thao Bản quyền tác giả
2079 1.000971.H42 xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Sở Văn hóa Thể thao Thi đua, Khen thưởng (Văn hóa)
2080 1.001032.H42 Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Sở Văn hóa Thể thao Thi đua, Khen thưởng (Văn hóa)
2081 1.001376.H42 xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân Sở Văn hóa Thể thao Thi đua, Khen thưởng (Văn hóa)
2082 1.002292.H42 Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc Sở Y tế Dược phẩm
2083 1.002190.H42 Khám Giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai Sở Y tế Giám định y khoa
2084 1.000662.H42 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo Sở Y tế Mỹ phẩm
2085 1.000793.H42 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT Sở Y tế Mỹ phẩm