CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 41 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.002192.000.00.00.H42 Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Dân số
2 1.002118.H42 Khám giám định tổng hợp Sở Y tế Giám định y khoa
3 1.002694.H42 Khám Giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp Sở Y tế Giám định y khoa
4 1.002136.H42 Khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát Sở Y tế Giám định y khoa
5 1.002706.H42 Khám Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động Sở Y tế Giám định y khoa
6 1.002146.H42 Khám Giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động Sở Y tế Giám định y khoa
7 1.002168.H42 Khám Giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần Sở Y tế Giám định y khoa
8 1.004607.H42 Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp Sở Y tế Y tế Dự phòng
9 1.002208.H42 Khám Giám định để thực hiện chế độ tử tuất Sở Y tế Giám định y khoa
10 1.004541.H42 Cấp lại Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng Sở Y tế Y tế Dự phòng
11 1.004568.H42 Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng Sở Y tế Y tế Dự phòng
12 2.001088.H42 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số Sở Y tế Dân số
13 1.003001.H42 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc Sở Y tế Dược phẩm
14 1.002671.H42 Khám Giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động Sở Y tế Giám định y khoa
15 1.002360.H42 Khám giám định thương tật lần đầu do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố hoặc Trung tâm giám định y khoa thuộc Bộ Giao thông vận tải thực hiện Sở Y tế Giám định y khoa