CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 19 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 2.000635.H42 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Sở Tư pháp Hộ tịch (Tư pháp)
2 1.008925.H42 Đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại
3 1.008928.H42 Cấp lại Thẻ Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại
4 2.001815.H42 Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên Sở Tư pháp Đấu giá tài sản
5 1.001125.H42 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sở Tư pháp Công chứng
6 2.001807.H42 Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên Sở Tư pháp Đấu giá tài sản
7 1.001438.H42 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng. Sở Tư pháp Công chứng
8 1.008914.H42 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại, Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp Hòa giải thương mại
9 1.001633.H42 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên Sở Tư pháp Quản tài viên
10 2.001258.H42 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Sở Tư pháp Đấu giá tài sản
11 1.001117.H42 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất Sở Tư pháp Giám định tư pháp
12 1.000404.H42 Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật
13 2.000518.H42 Cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý
14 2.000587.H42 Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý
15 1.001248.H42 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp Trọng tài thương mại